فصل 2024 و پیام رنگ ها برای مخاطبین

 

 

 

مجله بنیادی 

 

 

 

چرا رنگ ها در فصل 2024 به این اندازه تاثیر گذار تر شده اند 

 

 

 

در فصل 2024 ایده های برندها برای استفاده از رنگ ها و تنوع آنها بسیار گسترده تر و پر حاشیه تر شده است و بیشتر برندها با توجه به ایده های که از طبیعیت و عوامل پیرامون خود می گیرند بیشتر و بیشتر به اهمیت و جایگاه رنگ ها در فصل اهمیت داده اند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنوع ایده ها و استفاده از متریال های با ترکیب های رنگی و ایده هایی که طراحان لباس با طراحان پارچه و صنعت نساجی در میان می گذارند و با توجه به بررسی ها و تحقیقاتی که بر مصرف کنندگان داشته و دارند در فصل جدید استفاده از تنوع رنگی از سوی مخاطبین بیشتر از گذشته شده است و با ایده پردازی های مدرن تر و با هدف تر در استفاده از ترکیب های رنگی از سوی مصرفکنندگان این امر را برای طراحان لباس و برندها بیشتر از قبل با اهمیت کرده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ ها در فصل 2024 ویژگی های بسیار جذاب تری در متریال برای طراحی لباس از خود به نمایش می گذارند و شکل و فرم متفاوت تری را در لباس ها برای طرفداران مد و مصرف کنندگان به ارمغان می آورند . 

 

 

این در حالی است که در فصل 2024 طراحان لباس از رنگ ها برای گفتمان بین برند و طراح لباس و متقابلا مصرف کننده استفاده کرده اند و با تنوع رنگ های پیام های بسیاری را به همه داده اند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ ها در فصل 2024 گستردگس و پیام های بی شماری دارند 

 

 

سبد خرید