مد مردانه چه تاثیری بر سبک زندگی دارد ( 2023 )

 

 

مجله بمیادی ( مجله مد و لباس ) 

 

هفته مد پاریس و شروع این هفته با مد مردانه همزمان با هفته مد مردانه میلان (2023) 

 

 

 

 

 

 

هفته مد مردانه میلان یکی از مهمترین هفته های مد در همه دنیاست که با این ایده که لباس مردانه اهمیت بسیار بالایی دارد و جایگاه ویژه ای در بین همه موضوعات مو باید داشته باشد و بیشترین پتانسیل درآمدزایی را در بین برند ها دارد برپا شد . 

 

 

 

 

این هفته از برندهای تخصصی و مردانه تا برندهای مشهور تماما بر مد مردانه تمرکز دارند و ایده ها و خلاقیت ها و جنبه های مختلف مد مردانه را در این هفته بررسی و روی آنها کار می کنند . تمام میلان در این هفته با مد مردانه درگیر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه هفته مد پاریس با مد مردانه شروع می شود و با یک هفته فاصله که در این هفته مد هم به موضوعات دیگری در مد مردانه پرداخته می شود و برندها و شرکت های مد همگی بر این موضوع تمرکز دارند . 

 

 

دیدن و دنبال کردن این هفته های مد مردانه را بهتون پیشنهاد می کنم 

سبد خرید