تکنولوژی و آینده چگونه بر پارچه ها و طراحی لباس تاثیر گذار می شوند (2022-2023)

 

 

 

مجله بنیادی 

 

آینده مد و پارچه های هوشمند 

 

 

در آینده نزدیک همه محوریت مد و طراحی لباس بر هوشمند سازی متریالها و موضوعاتی که به طراحی لباس ارتباط دارد میرسد و در تمام ایده ها برای استفاده از مواد در لباس و هوشمند سازی و استفاده از تکنولوژی فراگیر می شود. در آینده همه تکنولوژی ها به گونه ای ارتباط مستقیم با ذهن و با کنترل ذهنی صورت می گیرد که هم اکنون در برخی از موضوعات در صایع مختلف و صنعت مد این راه باز شده است و از آن می توان استفاده های زیادی کرد. 

 

در آینده برای همراه داشتن همه تکنولوژی های همراه که زندگی روزمزه همه انستانها به آنها بسته شده است و استفاده از آنها از نفس کشیدن هم برای انسان با اهمیت تر شده است به گونه های مختلفی با هوشمند سازی به روشهای مدرن تری در دسترس خواهد بود و اماکانات بیشتری را هم در اختیار افراد می گذارد.

 

 

در این ارتباط یکی متریال های مهم در طراحی لباس که پارچه ها هستند از این روند با سرعت بیشتری در حال استفاده است و اول از همه به هوشمندسازی رسیده و در آینده بیشتر هم نزدیک می شود به گونه ای که تمام پارچه از فیبرهای نوری و مکانیزمهای سیم کشی های فیبر نوری در بافت الیاف آنها سود می برند و خوده پارچه به یک نوعی از رسانا و رسانای هوشمند تبدیل می شود که با اتصال به تکنولوژی های همراه به نوعی رابط بین لوازم و تکنولوژی های هوشمند همراه و انسان می شود. 

 

 

 

 

 

 

در انواع تازه ای از پارچه ها و استفاده از  با فن آوری های هوشمند در آنها و با اتصال به دستگاه های هوشمند همراه از قبیل تلفن های هوشمند و کامپیوترهای همراه که استفاده از آنها از ضرورتهای امروزه بشر شده و دوربین های دیجیتال و دیگر تکنولوژی ها به نوعی از سیستم های مراقبتی هوشمند تبدیل شده اند که از طریق پارچه و تحلیل و بررسی وضعیت بدنی و سلامت افراد با کوچیک ترین اشکال این سیستم مستقیم به پزشک معالجه فرد متصل شده و دکتر و تیم پزشکی را از مشکل پیش آمده با اطلاع می کنند. 

 

 

در کل آینده انسان وابسته به هوشمند سازی و استفاده بیشتر و بهتر از اینترنت و سیستم های بعدی که در حال آمدن هستند و نسل بعدی اینترنت است می شود و زندگی و سبک زندگی انسان را کاملا دگرگون می سازد . با استفاده بهتر و با در نظر داشتن موضوعات مهم پیش رو آینده و استفاده درست و مفید از تکنولوژی و اینترنت بی نهایت برای ما مهم می باشد 

سبد خرید