بهترین منابع برای تحقیق در زمینه مد کدام هستند ؟

 

 

 

 

مجله بنیادی

 

 

 

موضوعات و منبع برای ایده ها در طراحی لباس بسیار گسترده و با تنوع بالایی هستند . همیشه شیوه های یافتن موضوعات و منابع برای ایده سازی و کار در طراحی لباس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید برای این موضوع زمان و تلاش بسیار را صرف شود. 

 

 

 

شکل و فرم ایده ها بسته به موقعیت و نوع کاربردی که برای موضوعات در نظر داریم بسیار با اهمیت و باید با تمرکز و دقت بالایی انتخاب شوند .

 

 

 

در این زمینه شما چه منابعی را دارید؟ و از چه منابعی استفاده می کنید؟ تا به سرچ دقیق و صحیح و با اهمیتی که برای مطلب خود نیاز دارید برسید . چه مدت زمانی را برای این کار صرف می کنید ؟ 

 

این مطلب ادامه دارد 

 

سبد خرید