پلنگی . مد تازه ای که سابقه طولانی در بین ایده ها دارد ( 2022-2023 )

 

 

مجله بنیادی 

 

 

ایده های تازه در استفاده از موضوعات و شکل ها و فرم های مختلف بسیار زیاد و متنوع هستند و جذابیت موارد طبیعی در بین هنرمندان طراح لباس بیش از پیش کاربردی است . ایده هایی که از طبیعت گرفته می شود به نوع خود زیبایی شناسی را بیش از پیش ارتقا میدهد .

 

در بین هنرمندان طراح لباس همیشه ایده هاییئ که از طبیعت گرفته می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . بسیاری از فرم های که برای طراحی لباس استفاده می شود فرم پلنگی و ایده های که فرم های پلنگی گرفته می شود به تنوع بسیار زیاد است و در فرم های مختلف چه در لباس و چه در آکسسوری زیبایی های بسیار ایجاد می کند 

 

 

بار دیگر این ایده و طراحی نقوش در سال 2022 به عنوان ایده ای برای سال جدید سال 2023 بار دیگر به عنوان یک طرح پیشگام در بین طراحان لباس باز سازی شده است و به یک مد تازه با شیوه ای تازه در طاحی لباس تبدیل شده است 

 

طرح پلنگی با تنوع در فرم های مختلف بسیار جذاب و زیبا است ، اما برای استفاده از این طراحی نباید زیاده روی و استفاده ای از روی تکرار بیش از اندازه باشد و باید برای ایده ها و ست هایی که برای این فرم در نظر هست باید به اندازه و فرم اندام و موقعیت هایی که در نظر هست از آن استفاده شود بی نهایت با دقت استفاده شود .

 

ایده مد پلنگی همیشه و همه جا و برای همه قابل استفاده و مناسب نیست پس با دقت از آن استفاد کنیم . 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید