مد و تاثیر آن بر رفتار جامعه ( 2022)

 

 

مجله بنیادی 

 

 

گرایش مد و تاثیرات آن بر جامعه

 

روندهای مد همیشه در حال آمد و رفت هستند و این تحولات باعث تثبیت و تکامل بیشتر آن می شود. در بین فرهنگ ها ها و اعتقادات در گوشه گوشه جهان ، مد فقط به عنوان یک تصویر بلند پروانه در زمینه پیش بینی جذابیت ها و موضوعات برجسته نیست ، مد راهکاری برای استفاده از ایده ها و متدهای قدیمی تر برای انسان امروز است و به وسیله این کار روند و چرخه مد کامل می شود و ارتقا بیشتری می یابد.

همین روند مفهوم های تازه ای از مد که ویژگی های مد قدیم و نوستالژی را یدک می کشد و  برای نسل های جدید به ارمغان می آورد. این موضوع به نوع تازه ای از سیگنال ها و امواج از مد می رسد که باعث تغییراتی در ساختار اجتماعی هر فرهنگی می شود و سبک های جدید و متفاوتی را با زوایایی 360 درجه برای زندگی انسان به وجود می آورد.

این شیوه ارائه دهنده تصاویری اساسی از اینکه چگونه ظاهر افراد چگونه به نظر می آید ؟ چه احساسی را ایجاد می کند و بیانگر چه نوعی از عواطف های متفاوت در جامعه  می شود ؟ لباس چگونه به ابزاری برای تعاملات بیشتر تبدیل شده است؟

همه این جنبه ها و سوالات باعث تغییرات بسیار در روند جامعه می شود. این روند با درآمیخته شدن با نظرسنجی ها مختلف در اجتماع در مورد تاثیر تعییرات اجتماعی به نوعی از میزان سنجی برای رشد دادن بیشتر افراد از سوی هنرمندان و شرکت ها و برندهای بزرگ تبدیل می شود.

این نظرات و ایده های متنوع از سوی مصرف کنندگان باعث ایجاد چالش های متنوعی برای برندها می شود و از آن در جهت سمت و سو دادن خوده مصرف کنندگان با فرمتهای تازه تر دوباره استفاده می شود. نیروها و ایده ها و موضوعات انگیزی هم یکی دیگر از تاثیرات عمیق مد بر دهن افراد جامعه است که این صنعت به کمک آن بر سیستم های تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد.

 

 

 

 

سبد خرید