زیبایی شناسی در صنعت مد . مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

 

 

 

 

مجله بنیادی 

 

مطالعه و تحقیق در حوزه مد مستلزم نقش منتقدان و نقد هایی بر این روند در تولید پدیدهایی است که در جامعه به وجود می آورند و این روند باعث ایجاد تعاملاتی در بین افراد و جامعه می شود . این روند در تاثیر گذاری نقش مد در سبک و روش زندگی افراد را بیش از پیش می کند و اهمیت و ارزش داشتند دانش صحیح و کامل از مد را برای همگان ضروری می کند .

 

شیوه ها استفاده و انتخاب در مد و تجربه کردن مد به عنوان یک را برای ارتباطات بهتر و تحسم لباس و خلاقیت در استفاده از متدهای مختلف در لباس امکان تبادل مد و زیبایی شناسی را دو چندان می نماید .

 

در این مسیر روشهای استاندارد های زیباشناسی در روند تولید نماد سازی و حس و تجارب عاطفی اختلال ایجاد می کند و این موضوع باعث ایجاد تضاد هایی در بین افراد برای درک بهتر از مد و شناخت انواع آن می شود این که افراد در این حوزه و  درک این مطلب بیشتر بر پایه  لمس و درک از طریق دیداری و لمس است .

 

 

اما اصول و  روشهای زیبایی شناسی در دوره های مختلف باعث تعاملاتی مفهومی و عاطفی با محصول شده است و به پدید آمدن زبان و کد های جدید بصری تازه ای منجر شده  و مخاطبین را به تمالایات متفاوتی از مد و خواسته های خود راهنمایی می کند و علاقمندی آنها را به سمت و سوی تازه ای کشانده است . 

 

شیوه های تازه زیبایی شناسی در مد یک پدیده تازه و یک مسیر تازه در مد است . 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید