رنگ قرمز در هفته های مد ( 2022-2023 )

 

 

 

مجله بنیادی 

 

رنگ قرمر در هفته های مد 2022 -2023 

 

 

امسال یکی از موضوعات مهم و مورد توجه برای برندها و طرفداران مد تمرکز بر روی رنگ های که ایجاد شادی و نشاط و ذوق و اشتیاق می کند شده است و بیشتر برندها با توجه به تحولات صورت گرفته در اجتماع و موضوعات اجتماعی و برای ایجاد تغییر در روحیه افراد و تاثیر گذاری بر روحیه خرید در آنها بیشترین تمرکز خود را بر این رنگ ها قرار داده اند 

 

 

 

 

 

 

رنگ قرمز در هفته های مد امسال یکی از این انتخاب است که بیشترین تاثیر را بر مخاطبین برندها داشته و دارد و همیشه در کالکشن سازی ها و موضوعات ایده سازی در طراحی کالکشن ها وجود دارد . اما در امسال این رنگ در همه برندها به طرز متفاوتی ایده سازی و تمرکز بیشتری بر آن شده است و طرفداران مد نیز بیشترین توجه را به آن دارند .

 

 

 

برندهای بزرگی همچون پرادا و گوچی و اسکار و تامی هیلفیگر و آرمانی و بسیاری از برندهای دیگر از این رنگ به صورت اختصاصی در کالکشن های امسال خود استفاده نمودند و تاکید بسیاری بر آن دارند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مد یک سبک و ایده کلی در بیشتر موضوعات به حساب می آید و بیشترین تاثیر و هدف مد ایجاد موضوعات و محصولات و فضا های فکری و ایده های برای خلاقیت های ذهنی که به کمک انسان آید و برای رشد بیشتر و بهتر او کمک کند. مد احساس و افکار زیبا برای نزدیک شدن به سبک زندگی سالم و با کیفیت را فراهم می سازد و باعث تنوع در انتخاب می شود. مد یک اصل مهم در زندگی است. مد و اصطلاح مد بیشتر در مورد ظاهر و استایل و لباس و آکسسوری های زورمره مورد استفاده قرار میگیرد . این در حالی است که معنی و مفهوم مد بسیار گسترد تر و پر معنا تر از این موضوعات است. 

مد به معنا مورد علاقه شدن یک موضوع و یا یک محصول و یا یک رفتار است و بیشتر از جنبه زیبایی به آن پرداخته می شود. شکل و فرم هر موضوع با توجه به اهمیت آن می تواند جنبه ای از مد را به خود گیرد و باعث گسترش آن شود. 

رنگ ها در این میان برای تاثیر گذاری بیشتر مد بی نهایت موضوعات مهمی هستند و در بالاترین درجه قرار دارند. 

 

 

 

 

سبد خرید