ایده سازی با روشهای نو و نوآورانه در طراحی لباس (مجله بنیادی )

 

 

 

 

(مجله بنیادی )

در مورد نکاتی  که در حوزه ایده پردازی و ایجاد منابع و مطالب در مورد ایده پردازی وجود دارد می توان اینگونه بیان نمود که همیشه با استفاده از روشها و مسیری های و موضوعات و ساختاری که برای موضوع در نظر گرفته می شود همیشه می توان به شیوه های نوآورانه را بصورت کاملا اصولی ارتباط هایی را برای آن به تصویر کشیدن .  ساختارهایی که در ذهن داریم یک مسیر مشخص شده و کاملا واضح ایجاد نماییم و از فرآیند ها و موضوعات پیرامون حول محور های مشخص شده در مسیر خود استفاده نماییم کلید راهی برای ایجاد و هناهنگی بین ذهن و ایده است تا بدین وسیله هدفی را که برای موضوع خود در نظر داریم را پایه گذاری کنیم 

 

نقوش و فرم ها و اشکال و ذهنیت های مختلف در موضوعات گوناگون  همیشه برای ایده پردازی به صورت یک کتاب و مطلب بی نهایت مفید و کاربردی برای ما ایجاد منابع می کنند . این شیوه ایده پردازی برای خلاق موضوعات متنوع همیشه کاربردهای بسیاری دارد و به شیوه های مختلف باعث به وجود آمدن افکاری منظم و شکل داده شده برای خلق موضوعات متنوع می رسد .

 

باز کردن ذهن و دید درست از موضوعات که در زندگی با آنها در ارتباط هستیم و سمت و سو دادن به افکار برای هماهنگ کردن آنها برای بوجود آوردن شکل خاصی از طراحی بیشترین انرژی و توان را برای ما در ساختار سازی در ایده ایجاد می کند و ایده نهایی را در ذهن و بعد بروی کاغذ به ما ارائه می کند و نمایان می شود . 

 

در مسیر ایده پردازی و موضوع ایده سازی ، ما می توانیم با خلاقیتهایی که در استفاده از افکاری که  داریم و برای هدف خود آنها را پرورش میدهیم می توانیم از شیوه های مختلف  به سبک های متنوعی از ایده سازی دست پیدا کنیم  .

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید