اهمیت و جایگاه مد مردانه (24-2023 )

 

 

مجله بنیادی 

 

 

استایل ها همگی از مهمترین بخش های و اصلی ترین منظور و مشخصه صنعت مد هستند و همه برندها و شرکت های مد در بدست آوردن درصد های بالای مخاطبین به واسطه اهمیت استایل که برای افراد بی نهایت با ارزش و مهم است . در بین همه افراد چه زن ها و چه مردان همیشه سبک لباس پوشیدن و استایل  بیشترین اهمیت را داشته و دارد و همه تفاوتها و طبقات اجتماعی در دوره های مختلف بر یکی از اصلی ترین موضوعات که لباس و استایل بوده است که نشان دهنده قدرت و جایگاه و احترام برای افراد بوده و همچنان هست. 

 

 

 

 

 

 

در بین همه افراد استیل ها جایگاه بالایی دارد اما در صنعت مد این اصطلاح و جایگاه تفاوت های بسیاری دارد . در صنعت مد استایل و لباس بیشترین ارزش و اهمیت را دارد و بیشتر توجه به لباس های زیبا و خلاقانه دارد و در ذهن بیشتر افراد تمایل و خواستگاه مد و صنعت مد به سمت گرایش زنانه آن است و بیشترین نما این صنعت از دیدگاه بسیاری از افراد گرایش زنانه آن را دربر میگیرد 

 

 

 

 

 

 

 

این درحالی است که در صنعت مد و بین برندهای تاثیر گذار و شرکت های بزرگ مد اهمیت و جایگاه مد مردانه بسیار حیاتی تر و با عظمت تر و بالاتر است . درصنعت مد مد مردانه همیشه بیشترین ارزش را برای برندها دارد و تنوع موضوعات در این گرایش همیشه برای صنعت مد و برندها بیشترین اهمیت را داشته و دارد . 

 

 

 

 

 

بازار پر سود و پر رقابت این بخش برای برندهای بزرگ و شرکت های مد به دلیل تقاضای بالای مشتریان در این بخش از دیر باز برای همه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است . درصد درآمدزایی و پول سازی در بخش مردانه برای برندها در گرایش مردانه بیش از همه بخش های دیگر بالا و با ارزش است . 

 

 

 

 

 

 

صنعت فروش آکسسوری ها در صنعت مد از عظمت و ارزش بی نظیری برخوردار است و گرایش مردانه بیشترین اهمیت را در صنعت آکسسوری برای برندها و شرکت های مد دارد و آکسسوری های مردانه همیشه بالاترین اهمیت را برای بخش فروش برندها داشته و دارد . 

 

 

 

 

 

 

 

شکل و فرم خاص بودن این بخش برای برندها و شرکت های مد به دلیل خاص بودن و مورد توجه بودن هم از سوی زنان و هم مردان این بخش از صنعت را که در گرایش مردانه است بیش از پیش با اهمیت نموده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبد خرید