دانش مد و اطلاعات به ‌روز چه تاثیر بر کار طراحی لباس دارد ( 2022)

 

مجله بنیادی ( مجله مد و لباس ) 

 

تنوع در موضوعات و ایده ها برای طراحی بهتر لباس و مد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبد خرید