ژان پل گوتیر و کالکشن (2023-2024 )

 

 

 

مجله بنیادی 

 

 

ژان پل گوتیر همیشه از خلاق ترین طراحان لباس است و برای همه در همه فرهنگ ها و جوامع به نوعی تداعی کننده ایده سازی و خلاقیت است . شکل و فرم ایده های او همیشه هیجان را به دنبال دارد و در این کالکشن تازه هم به ایده پردازی و تنوع در ترکیب متریال ها و ایده گرفتن از سبک ها و فرهنگ های مختلف برای طرفداران خود شکل تازه ای از جذابیت را ایجاد کرده است . 

 

 

در کالکشن تازه این طراح لباس شکل ها و فرم های تازه ای از رنگ و ترکیب در طراحی ایجاد شده و با تنوع بسیار در استفاده از متریال های مختلف در طراحی لباس به نوع تازه ای است فرم برای لباس رسیده است 

 

 

 

 

 

 

این طراح لباس فرانسوی با توجه به ایده ها و خیال پردازی های زیبا که در ذهن دارد با ترکیب و چیدمان های متنوع در کالکشن های خود همیشه خلاقیت را به اوج می رساند . 

 

 

در کالکشن تازه خود شکل و فرمی تازه را بر روی کت واک آورده و با تنوع در ایده ها طرفداران خود را به بالاترین سطح از هیجان رساننده است 

 

 

 

 

 

 

 

سبد خرید