چگونگی اهمیت و تاثیر مد خیابانی بر رفتار جامعه . (2022-2023 )

 

مجله بنیادی 

 

نقد و بررسی کالکشن KENZO  از دیگاه مجلات مد  GQ و  VOGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید