تحلیلی و بررسی مراسم جایزه اسکار (2022 ) . مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس ) 

 

دیشب مراسم اسکار بود خیلی هم با موضوعات و حواشی زیادی همراه بود . همیشه این مراسم با استقبال بی نهایتی از سوی همه افراد جامعه و از همه قشرهای جامعه روبرو است . مراسم اسکار امسال هم بی نهایت موضوعات مختلفی داشت و با فرش قرمز و مراسم معرفی نامزدها بی نهایت با شوق و حرارات بالایی برگزار گردید.

 

 

در این مطلب که ادامه دار خواهد به بود به موضوعات مختلف آن و حواشی آن که بسیار بیشتر از خوده مراسم همیشه جذابیت دارد می پردازم و به مهمترین مورد این مراسم یعنی تاثیر مد و طراحان لباس در این مراسم خواهم پرداخت . 

 

 

 

 

 

سبد خرید