هنر . آینده . تکنولوژی (2022) (مجله بنیادی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنیک و تکنولوژی و مهارت همگی در کنار  یکی از تاثیر گذار ترین ابزار برای بوجود آوردن هنر و زیبایی شناسی است . بیشترین توانمندی های انسان از ابتدا پیرامون سواد و دانش و نحوی استفاده از هنر است . 

 

شیوه های مختلف استفاده از ابزار در هر شکل و فرمی به این ختم می شود که کار نهایی به نوعی از هنر تبدیل می شود ، هنر در همه اشکال خود برای ارتقاء سطح کیفی و ارزش انسان است . بیشتر هنرمندان با درک این موضوع که می توان با درک موضوعات پیرامون و استفاده از ایده های که در ذهن باور می شود می توان به آثار ارزشمند دست یافت . 

 

اتفاقات روز بروز در دنیا و همیشه با پیشرفت هنر به سرانجام درست میرسد و هنر همیشه باهث انرژی و قدرت بیشتر روند زندگی انسان است . 

 

با احترام بی نهایت به همگی هنرمندان برای همگی هنرمندان بهترینها رو آرزو داریم 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید