جنگ و مد ( 2022-2023)

 

مجله بنیادی 

 

جنگ و مد 

 

تاثیر جنگ بر صنعت مد و موضوعاتی که برای هنرمندان به وسیله خلاقیت  به وجود آورده و گاها می آورد و باعث ابداع آثار بسیار جذابی در هنر و صنعت مد شده است .

 

 

 

 

 

 

 

ایده ها و موضوعات بسیار جذابی در این مورد و به وسیله موضوع جنگ در ساختار صنعت مد به عنوان موضوعات اصلی و سبک ایجاد شده که بسیار تاثیر گذار است. 

 

 

 

سبد خرید