ترندهای 2023-24 در صنعت نساجی و پارچه

 

 

 

 

مجله بنیادی 

 

 

 

 

ترندهای پارچه 2023 و 24  پارچه و روند طراحی و ایده سازی ها برای آنها در صنعت نساجی و صنعت مد از با اهمیت ترین موضوعات است . تنوع در ایده ها ، رنگ ها شکل و متریال آنها هر لحظه در حال تغییر و ارتقا و دگرگونی است و همین موضوع باعث تنوع در طراحی لباس ها و محصولات مد می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فصل 2023 و 24 همه موضوعات و ایده ها و الهاماتی که از طبیعت و موضوعات مختلف اجتماعی بوده است و تنوع و ایده پردازی های مدرن در طراحی پارچه ها بکار گرفته شده است و تنوع بسیار بالایی با فناوری ها و وارد کردن تکنولوژی هایی به پارچه براس سال جدید ترندهای جذابی را ایجاد نموده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید