جواهرات و سنگ های قیمتی و اهمیت آنها در صنعت مد و لباس . مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس ) 

 

سنگ های قیمتی همیشه در صنعت مد از اهمیت بی نهایت بالایی برخوردار بوده اند و برای همه افراد در همه سطح جامعه جذابیت های بسیاری دارند . همیشه استفاده از جواهرات و آکسسوری های زینتی بیشترین اهمیت را داشته است و در سبد اقشار بالای جامعه این بخش از مد به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت هم درجه بندی می شود .

 

 

در بین همه بخش های مد جواهرات و صنعت جواهرات بی نهایت از ارزش بالایی برخوردار است . برخی از این سنگ ها و جواهراتی که از آنها ساخته می شود بیشتر به دلیل اهمیت نوع ساخت و شیوه پرداخت آن است که کیفیت و ارزش بسیار زیادی پیدا می کند . شیوه های ساخت و نوع استفاده از ابزارها و در بیشترین موارد سفارشاتی که در این بخش گرفته می شود و این کار ها و مدلها که بیشتر به صورت دست ساز انجام می شود بی نهایت زمان بر و گران قیمت می شود . 

 

 

بازار جواهرات و مهمترین این بازار ها که بازار نیویورک است از قدمت و اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و سازنده ها و افراد بی نهایت قدرتمندی در این بخش در این بازار در حال کار هستند و هر کدام از این کارگاه ها و شرکت ها به تنهایی خود یک بخش بزرگی ز تقاضا و سفارشات بزرگ جهان را تامین می کنند . 

 

 

 

سبد خرید