کتاب مد . مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

مجله بنیادی ( مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

تنوع در موضوعات مد و طراحی لباس و صنعت مد همیشه بی نهایت است و با هر نوع از طرز فکر و نوع سلیقه در هر فرهنگ می توان ایده های بسیاری را ایجاد نمود .

 

 

این رویکرد در این باعث راه ها و موضوعاتی برای نوآوری های جدید و ایده های تازه در طراحی می شود . سبک ها و متد های مختلف از همیشه نقطه شروع می شود و برای همه افراد باعث ارتقا می شود

 

 

 

 

یکی از موضوعات مهم و اساسی در طراحی لباس و صنعت مد موضوع تاثیر گذاری است که طراح و همه کسانی که در رشته تحصیل و فعالیت می کنند باید بدان توجه بیشتری داشته باشند و این موضوع بر همه جنبه ها و گرایش های مد اثر گذار است .

 

 

 

مد و طرارحی لباس فقط لباس و راه را باز کردن برای لباس و سبک پوشش نیست وموضوعات بی نهایت مهم دیگری را نیز در بر میگیرد . موضوعاتی همچون فیگور ها و اندام و ژست ها و اهمیت دادن به شناخت سبک های مختلف ، رنگ ها و سبک های که برای اجرای کار و ارائه ایده های خود در نظر دارید .

 

 

 

 

خلاقیت و نحوی اجرا و ارائه خلاقیت های که برای کار در نظر دارید بی نهایت مهم اساسی است . چشم و دید باز داشتن نسبت به موضوعات پیرامون و ایده گرفتن از موضوعات مختلف که در اطرافمان است و توجه به سبک رفتاری و سلیقه های افراد مختلف بیشترین موضوعات مهم را در بر میگیرد و باعث اهمیت دار شدن بیشتر مد و صنعت مد می شود

 

سبد خرید