اهمیت و تاثیر مد . مجله بنیادی ( مجله بنیادی مجله ای در حوزه مد و لباس )

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات مهمی که در مد و طراحی لباس وجود دارد از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است  و بی نهایت تاثیر گذار در مراحل مختلف زندگی . شناخت و بکار گیری موضوعات مختلف در زندگی به بالا بردن سطح زندگی هم کمک های بسیاری می کند . 

 

سبد خرید