تاثیر صنعت نساجی بر صنعت مد و لباس و اهمیت شناخت بیشتر در هر دو

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خلاصه
صنعت نساجی نقشی اساسی در شکل دادن به بخش مد و لباس ایفا می کند و بر همه چیز از انتخاب پارچه تا
تولید نهایی پوشاک تأثیر می گذارد. این مقاله تأثیر عمیق صنعت نساجی بر مد را بررسی میکند و نشان میدهد
که چگونه پیشرفتها در فناوری نساجی، شیوههای پایدار و نوآوری مواد، گرایشهای مد و انتخابهای مصرفکننده
را هدایت میکنند. این بر اهمیت درک پویایی های صنعت نساجی، از جمله ردپای زیست محیطی و اهمیت
اقتصادی آن، برای تقویت شیوه های آگاهانه و مسئولانه تر در صنعت مد تاکید می کند. این مقاله با بررسی
ارتباطات متقابل بین منسوجات و مد، از آگاهی و دانش بیشتر برای ترویج پایداری، نوآوری و تولید اخلاقی در
چشمانداز مد جهانی حمایت میکند.

 

 

 

 

 

تعداد صفحات : 40 

 

 

زبان : فارسی 

 

 

 

نویسندگان : مهدی بنیادی 

محقیقن خارجی : 

 

پروفسور کیت فلچر

پروفسور دیلیس ویلیامز

افزودن به سبد خرید
سبد خرید