ساعت سازی خلاقانه سوئیس ( مقاله در زمینه بازاریابی )

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت سازی و صنعت مد در کنار هم بسیار به موازات هم در حال حرکت است و گسترش این صنعت ( ساعت سازی ) در دوره های مختلف در سوئیس پایه گذاری شد به وسیله مهاجرانی که در صنعت جواهر و ساعت بودند و به سوئیس مهاجرت کردند . در دنیای امروز روش های بازاریابی و فروش بر پایه اصول تجارت با روشهای جدید در حال رشد است. اقتصا د تحارت بر پایه رشد علم و علم بازار بسیار مهم و تاثیر گذار است . در این مقاله به روش هایی از علم بازاریابی با مثال هایی از ساعت سازی سوئیس پرداخته شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن به سبد خرید
سبد خرید