مقاله نیلوفر آبی یا لوتوس (در نماد شناسی و صنعت مد )

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

تمدنها در هر منطقه و ناحیه روی کره زمین نماد و نشانه های برای آغاز یک حرکت گسترده برای رسیدن به
اهداف یکسان و واحد در جهان بودند و هستند و همگی بر پایه و اساسی یکسان که برای مردم کل دنیا است پایه
گذاری شده اند . همیشه تمدنهای در این مسیر جاویدان و در صدر و یک ایده برای حرکت دیگر تمدنها بوده اند
. در دنیا تمدنهای بسیاری هستند که ماندگار و الگوهای برای دیگر تمدنها شده اند .
تمدنهای همچون تمدن ایران باستان . مصبر باستان . تمدن بابل . تمدن سومر . روم باستان . تمدن بین النهرین
.
در این مقاله به تمدنی بزرگ و گسترده و پایه و اساس و آفریننده تمدنهای دیگر می پردازم و
بررسی می کنم نماد و جایگاه نمادهای این تمدن بزرگ را .
این اسامی الهه های و نشانه های و نمادهای ایرانی هر کدام دارای یک جایگاه و مرتبط ای بوده اند که بزرگی و
عظمت را برای این سرزمین و تمدن بهمراه آورده و کلیدی برای راه دگر تمدن ها شده اند .

افزودن به سبد خرید
سبد خرید