استایل و اهمیت خلاقیت در طراحی لباس

۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مسیر تحوالت مد و در بین سبک ها و جنبه های مختلف مد بیشترین با اهمیت ترین بحث برای ارتقای بیشتر صنعت مد و طراحی لباس استفاده از ذهن و ذهنیت هنرمندان برای خلق آثار مختلف است و زیبایی شناسی و سبک شناسی و شناخت فلسفه اصلی مذ و سبک های هنری از با اهمیت ترین موارد در این مسیر است . شناخت موضوعات مختلف برای درک متفاوت و تاثیر گذار تر از منابع برای ایجاد چارچوبی محکم برای خلق آثار متفاوت به یکی از جنبه های بسیار مهم و با اهمیت در صنعت مد اشاره دارد که آن ارتباط ذهنیت و خالقیت در خلق آثار متفاوت است . خالقیت از دیر باز از مهمترین موارد در همه هنرها برای هنرمندان بحساب می آید . شکل برخورد با موضوعات و ارتباط گرفتن آنها و ایجاد یک هارمونی زیبا برای ساخت یک لباس و هنر مد از مهمترین جنبه ها و ساختار های مد است. این موضوع اهمیت استایل و ارتباط آن را با خالقیت در صنعت مد دوچندان می کند. در این مقاله و مطلب به ارزش و اهمیت طراحی شناختی و اهمیت آن در هنر و ارتباط آن با خالقیت در مد و طراحی لباس برای بوجود آوردن آثاری متفاوت را بازگو می کند .

 

 

صفحات : 23 صفحه 

 

زبان :  فارسی 

افزودن به سبد خرید
سبد خرید